Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Στήν ἐκπαίδευση εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο νά δίνουμε προσοχή μόνο στήν ἀνάπτυξη τῆς διάνοιας καί στή γνώση καί νά ἀγνοοῦμε τήν καρδιά. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νά προσέξουμε τήν καρδιά, γιατί καρδιά ἴσον ζωή, ἀλλά ζωή πού τήν ἔχει φθείρει ἁμαρτία. Πρέπει ὁποσδήποτε νά καθαρίσουμε τήν πηγή αὐτή τῆς ζωῆς, ν᾿ ἀνάψουμε ἐκεῖ τή φλόγα τῆς ἁγνῆς ζωῆς, ὥστε νά ζεσταθεῖ, χωρίς νά καεῖ. Πρέπει νά ἐλέγχουμε διά βίου ὅλες τίς σκέψεις, τίς ἐπιθυμίες καί τίς ροπές μας. κοινωνία εἶναι διεφθαρμένη ἀκριβῶς ἐπειδή δέν ἔχει χριστιανική παιδεία.Εἶναι καιρός νά καταλάβουν οἱ χριστιανοί τόν Κύριο, ν᾿ ἀντιληφθοῦν ὅτι αὐτό πού ζητάει Ἐκεῖνος ἀπό μᾶς εἶναι καθαρή καρδιά. «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. Ε΄ : 8). Ἄκου τή γλυκύτατη φωνά Του στό εὐαγγέλιο. ἀληθινή ζωή τῆς καρδιᾶς μας εἶναι Χριστός. «Ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» βροντοφωνεῖ Ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. Β΄ : 20). Μάθετε ὅλοι σας τή σοφία τοῦ Ἀποστόλου. Αὐτό πρέπει νά ᾿᾿  ναι τό κοινό μας πρόβλημα. Πῶς θά φέρουμε τό Χριστό στήν καρδιά μας μέ τήν πίστη.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/