ΤΑ WWW ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ ) = 666

Μαρίας Ἰωάννου Ἀντωνοπούλου

( Ὁ ἀριθμός 6 κατά τό ἐβραικό ἀριθμολόγιο στό Εὐρωπαικό ἀλφάβητο μεταφράζεται μέ τό γράμμα w. Ἐρωτοῦμε λοιπόν τά τρία www πού εἵναι ἡ εἴσοδος γιά τό internet εἵναι τυχαῖο γεγονός ἤ κάποιοι μᾶς ἔβαλαν νά πληκτρολογοῦμε τό 666 γιά τήν εἴσοδο στό διεθνές διαδύκτιο; ).

 Θά πέσῃ κόσκινο. Ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος.Τό νούμερό του 666, ἔχει σημασία. Καί οἱ ταυτότητες μέ τό 666 εναι μέσα στό πρόγραμμα τῆς κυριαρχίας του. Μήν πάρῃ κανείς τέτοια ταυτότητα. Εἶναι σημάδι τοῦ ἀντιχρίστου. Αὐτός θά σείσῃ τήν οἰκουμένη, θά κοσκινίσῃ μικρούς καί μεγάλους, καί ἄρχοντες καί ἀρχομένους, καί γυναῖκες καί ἄντρες καί παιδιά. Θά προσπαθήσῃ νά σφραγῖσῃ ὅλους. Ἐμεῖς μία σφραγῖδα ἔχουμε, τή σφραγῖδα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Θά προσπαθήσῃ ὁ ἀντίχριστος νά σφραγίσῃ τόν κόσμο μέ τή σφραγῖδα τοῦ σατανᾶ. Καί τότε μέσ᾿ στούς χίλιους ἕνας, μόνο ἕνας, θ᾿ ἀντισταθῇ!Εἶναι ὑπερβολικός ὁ λόγος μου; Δέν εἶναι. Διότι πόση ἀντίστασι δείχνουν οἱ σημερινοί Χριστιανοί ἐν συγκρίσει μέ τούς Χριστιανούς τῶν πρώτων αἰώνων; Σ᾿ ἐκείνους τό μαχαίρι ἔβαζαν στό λαιμό γιά νά βλαστημήσουν, καί δέ βλαστημοῦσαν· οἱ σημερινοί βλαστημοῦν χωρίς νά τούς ἀναγκάζῃ κανείς. Ποιός τοῦ βάζει τό μαχαίρι στό λαιμό τοῦ ψευδοχριστιανοῦ καί βλαστημᾷ; Ἐάν λοιπόν τώρα χωρίς μαχαίρι, χωρίς διωγμό, βλαστημοῦν, φαντάσου τί θά γίνῃ ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀντίχριστος….
Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»