Μέχρι τώρα βέβαια δεν φώναξαν οι πέτρες! Μα θα φωνάξουν κι αυτές, πριν να έλθει το τέλος του κόσμου! Πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου! Και τι είπε για τη Συντέλεια; Ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη και τα άστρα του Ουρανού πεσούνται! Όλα αυτά δεν είναι από πέτρα; Ναί. Μα με τη γλώσσα τους, με τον τρόπο τους, θα φωνάξουν!
Όταν θα έλθουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι, και η αγάπη των πολλών θα ”ψυγή”  και η ανομία θα πληθυνθή, και μαζί με τους Εβραίους θα σιωπούν ακόμη και οι Χριστιανοί, τότε θα αρχίσουν να φωνάζουν τα Ουράνια σώματα. Θα φωνάζουν με το δικό τους τρόπο! Με την δική τους γλώσσα! Και θα αναγγέλλουν τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.
 
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (✞ 5 Μαρτίου 1956)