«Θέλω παιδί μου, νά ζεῖς γιά τό Χριστό, ὁλόκληρος νά δοθεῖς σ᾿ αὐτόν. Θέώ ὅταν τύχει ν᾿ ἀνοίξει κανεῖς τήν καρδιά σου τίποτε ἄλλο νά μή βρεῖ, μόνο τό Χριστό».

Γέροντος Ἀμφιλοχίου Μακρῆ

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

8Προσοπικές σημειώσεις.