Σταμάτημα πάλι χρόνου

Ο Γέροντας Γαβριήλ ήταν καλλιγράφος. Σώζονται γραπτά του κείμενα, τά όποια είναι πολύ πιο ωραία από τά τυπωμένα. Ώς φιλάγιος πού ήταν ό Γέροντας καί μή έχοντας Ακολουθίες να τιμήσει διάφορους Αγίους έπαιρνε τροπάρια από άλλες Ακολουθίες και τροποποιώντας τα συνέθετε σε αύτούς Ακολουθίες. Κάποτε ξεκίνησε να γράφει Ακολουθίες γιά τούς Αγίους τής 28ης Σεπτεμβρίου, όπου συνεορτάζονται οί Άγιοι,Χαρίτων ό ομολογητής, Αύξέντιος ό Όσιος, ό έπονομαζόμενος Άλαμάνος καί ό Όσιος Νεόφυτος, ό Εγκλειστος. ’Έφθασε όμως ή εσπέρα καί άρχισε να νυχτώνει χωρίς ή καλλιγράφηση να τελειώνει. Βράδιασε καί με τη βοήθεια μιας λάμπας πετρελαίου συνέχιζε χωρίς διακοπή την εργασία του. Παρακάλεσε τότε τον Θεό να σταματήσει τό χρόνο, για να προλάβει λέγοντας:

— Θεέ μου, Έσύ πού σταμάτησες τό χρόνο τού Ιησού τού Ναυή, για να μπορέσει να έξέλθει νικητής, σταμάτησε καί τώρα τό χρόνο, γιά να τιμηθούν αύριο οι Άγιοί Σου!

Τότε, ώ τού θαύματος, σταμάτησε ό χρόνος καί έγραφε άσταμάτητα. Ταυτόχρονα έβλεπε από τό παράθυρο τά άστέρια να βρίσκονται στο ίδιο σημείο τού ουρανού, χωρίς να μετακινούνται, καί έπαιρνε θάρρος. Ό Κύριος τον είχε άκούσει. Οταν τελείωσε τήν Ακολουθία, έργασία ήμερων πολλών σε λίγες ώρες, καί είδε τά αστέρια πάλι σταθερά να μένουν άκίνητα στο χρόνο, δοξολόγησε τον Θεό καί, αφού βρήκε χρόνο καί γιά λίγη ξεκούραση, σηκώθηκε καί μέ μεγάλη προθυμία καί χαρά έψαλε την Ακολουθία των τριών εορταζομένων Αγίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/09/blog-post_337.html?m=1