Οι αγκινάρες υποχωρούσαν.

Μετά τό άνοιγμα τών οδοφραγμάτων από τό καθεστώς τών εισβολέων ο Γέροντας ξεκίνησε τις επισκέψεις του στο κατεχόμενο Μοναστήρι του. Μια ημέρα ζήτησε από μιά πνευματική του θυγατέρα να τον μεταφέρει εκεί μέ τό αυτοκίνητο της. Εκείνη, παρά τις υποχρεώσεις τής  ημέρας εκείνης καί τό φόβο πού την διακατείχε γιά τό άγνωστο τής διαδρομής, προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει.

Σε ολη τη διαδρομή ό Γέροντας εύδιάθετος νουθετούσε πνευματικά καί προσευχόταν. Οταν έφθασαν στα κατεχόμενα, καί λίγο πριν τό Μοναστήρι, βρέθηκαν σε ένα δρόμο αδιέξοδο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε εμπρός πήγαινε ό δρόμος. Καί να ήθελαν να επιστρέψουν πίσω, έπρεπε να βρουν κάποιο άνοιγμα, για να στρίψουν. Ή κοπέλα τα έχασε. Σταμάτησε καί ρώτησε μέ αγωνία τον Γέροντα:

—        Τώρα, τί κάνουμε; Που πάμε, Γέροντα;

Ό Γέροντας έμεινε λίγο σκεπτικός καί μετά μέ πεποίθηση τής έδειξε μέ τό χέρι, να συνεχίσει μπροστά. Εκείνη δίσταζε, επειδή μπροστά βρισκόταν ένα χωράφι μέ αγκινάρες πολύ υψηλές, γιατί είχε περάσει καί ό καιρός τους καί είχαν ξεσταχυάσει.

—        Μά, Γέροντα! Επανέλαβε.

Ό Γέροντας Γαβριήλ επέμενε καί τής έδειξε πάλι τήν προς τά εμπρός πορεία. Εκείνη υπάκουσε και έκπληκτη είδε στο πέρασμά τους όλες τις αγκινάρες να γέρνουν δεξιά καί αριστερά αφήνοντας ελεύθερο δρόμο. Τό αυτοκίνητο πέρασε χωρίς δυσκολία καί χωρίς την παραμικρή αμυχή από τά αγκάθια των φυτών. Ταυτόχρονα έβλεπε από τούς καθρέπτες τις αγκινάρες πίσω από τό αυτοκίνητο να επανέρχονται στις θέσεις τους, σάν να μην είχαν ποτέ υποχωρήσει, απείραχτες από τις ρόδες του. Ό Γέροντας είχε προσευχηθεί καί ό φυτικός κόσμος υποχώρησε στη θεοφιλή επιθυμία του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/09/blog-post_871.html?m=1