Κατὰ τὴν 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ 1967, ὁ γερο-Γεννάδιος πῆγε στὴν ἑορτὴ τῆς Ξηροποτάμου. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσκύνησης καὶ τοῦ ἀσπασμοῦ στοὺς αἴνους, ἔβλεπε ὅτι ἀπὸ τὸ Τίμιο Ξύλο ἀνέβλυζαν φλόγες πυρὸς καὶ ὁ πέριξ χῶρος ὅλος ὡς νὰ φλεγόταν. Αὐτὰ βλέποντας, θαύμαζε καὶ ἔλεγε στὸν ἑαυτό του: «Πῶς γίνεται, οἱ ἀδελφοὶ μοναχοὶ νὰ πλησιάζουν καὶ νὰ ἀσπάζονται τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ δὲν κατακαίονται;»

Καὶ φοβόταν νὰ πλησιάσει νὰ προσκυνήσει καὶ αὐτός, προσευχόμενος στὴν Παναγία νὰ τὸν βοηθήσει. Καὶ ὅταν πλησίασε, οἱ φαινόμενες φλόγες τοῦ πυρὸς σβήσθηκαν καὶ προσκύνησε ἄνετα.
 
http://periagiouorous.blogspot.com.eg/
http://epanosifi.blogspot.gr/2016/08/blog-post_18.html