Γυναίκα, που ήταν κωφή, άκουσε τι της είπε ο πνευματικός στην εξομολόγηση 

Το περιστατικό το ανέφερε ο αρχιμανδρίτης π. Αρσένιος Κατερέλος σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον αρχιμανδρίτη π. Ιωήλ Κωνστάνταρο. 
«Ο γέροντας Παρθένιος, ο νυν ηγούμενος της Μονής του αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, μία φορά εξωμολόγησε μία εντελώς κουφή, που μόνο την ώρα του Μυστηρίου της εξομολογήσεως ήρθη παντελώς η κουφότης της.
Άκουσε όλα τα του Γέροντος. Μόλις πήγε έξω, οι δικοί της διερωτώντο τι είδους εξομολόγησι θα έκανε την στιγμή που δεν μπορούσε να κάνη διάλογο και να πάρη συμβουλές, αφού δεν μπορούσε να ακούση τον πνευματικό. Αλλά όταν μετά την εξομολόγησι ο ίδιος ο Γέροντας τους διεβεβαίωσε ότι έγινε τέλεια εξομολόγησις, δηλαδή η παντελώς κουφή τα άκουγε όλα, έμειναν έκθαμβοι…! Όταν ο Γέροντας μας το εδιηγήτο δεν μπορούσε να σταματήση τα δάκρυά του. Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια”.
από το tromaktiko.blogspot.gr   και 
http://www.agioritikovima.gr/