««Θεέ μου, μή μέ ἐγκαταλείπεις· κανένα καλό δέν ἔκανα ἐνώπιόν Σου, ἀλλά δός μου γιά τήν εὐσπλαχνία Σου νά βάλω ἀρχή»

 Ευχή του Μεγάλου Αρσενίου

https://paraklisi.blogspot.gr/2017/01/blog-post_130.html