Picture 036 Η γέννηση του Χριστού – δεύτερο μισό του 15ου αιώνα μ.Χ.,

άγνωστος μεταβυζαντινός ζωγράφος από την Κρήτη

Καί νῦν. Θεοτοκίον.

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως

Θείαν στάμνον σε, καί μανναδόχον, καί ἑπτάφωτον, ἁγνή λυχνίαν, ἐν τῷ νόμῳ οἱ Προφῆται ἐκήρυττον·

τόν γάρ Σωτῆρα τῶν ὅλων κυήσασα, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς ἡμᾶς ἔσωσας, Κόρη Πάναγνε, διό σε πιτῶς δοξάζομεν, ἀεί οἱ σεσωσμένοι τῇ κυήσει σου.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.