Θλιβομένης κοιλίας ταπεινοῦται καρδία·

θεραπευομένης δέ αὐτῆς γαυριᾷ λογισμός:

Ὅταν ἡ κοιλιά θλίβεται (πεινάει, στερείται), τότε ἡ καρδιά ταπεινώνεται.

Ὅταν ὅμως ἰκανοποιήσουμε (τίς ἀπαιτήσεις τῆς κοιλιᾶς), τότε φουσκώνει (ὑπερηφανεύεται) ὁ λογισμός.

 Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος