Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Θυσία γιά τούς ἐξομολογουμένους

Στά εἴκοσι δύο του χρόνια ὁ Ἅγιος Πορφύριος χειροθετήθηκε πνευματικός-ἐξομολόγος. Ὅπως ὁ ἴδιος διηγεῖται ἐξομολογοῦσε «ἀσταμάτητα νύκτα-μέρα»[87]. Ἡ θυσιαστική του ἀγάπη διέλαμπε, παρ’ ὅλη τήν πρόσφατη σοβαρότατη ἀσθένειά του. Ἄρχιζε πρωί πρωί, συνέχιζε ὅλη τήν ἡμέρα· στή συνέχεια ὅλη τήν νύκτα καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί τήν ἄλλη νύκτα χωρίς διακοπή.

Δύο εἰκοσιτετράωρα χωρίς φαγητό. «Εὐτυχῶς», λέει, «ὁ Θεός μέ φρόντιζε καί φώτιζε τήν ἀδελφή μου καί μοῦ ἔφερνε λίγο γάλα καί ἔπινα»[88]. Ἐντυπωσιαζόμαστε ἐδῶ ἀπό τήν αὐταπάρνησή του καί τήν ἀγάπη του πρός τούς ἀνθρώπους, κάτι πού χαρακτηρίζει ὅλους τούς ἀληθινούς πνευματικούς.

      Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

 [87] Ὅ. π.,σελ. 107.

[88] Ὅ. π.,σελ.107.