Κάνε τήν καρδιά σου Μοναστήρι. Χτύπα ἐκεῖ τό σήμαντρο, κάλεσε ἐκεῖ γιά ἀγρυπνία, θυμίασε καί ψιθύρισε ἀκατάπαυτα προσευχές. Ὁ Θεός εἶναι δίπλα σου.

Ἅγιος Λουκάς Κριμαίας.

http://proskynitis.blogspot.gr