Κάποια συμπεράσματα γιά τήν διδασκαλία

τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου

σχετικά μέ τά σαρκικά ἁμαρτήματα

 

Μέ βάση ὅλα τά ἀνωτέρω, μποροῦμε νά διατυπώσουμε κάποια ἀρχικά συμπεράσματα γιά τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου σχετικά μέ τά σαρκικά ἁμαρτήματα.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἦταν τελείως ἀντίθετος μέ τίς νεοορθόδοξες καί μεταπατερικές θέσεις περί προγαμιαίων σχέσεων, ἀποφυγῆς τεκνογονίας, αὐτονόμησης τῆς ἡδονῆς καί πλήρους ἐλευθερίας στίς σχέσεις πρίν ἤ καί μέσα στόν γάμο. Ἀκολουθοῦσε σέ ὅλα πιστά τήν ὀρθόδοξη πατερική γραμμή. Ἀπαγόρευε τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί καταδίκαζε ἀπερίφραστα ὡς μέγα ἁμάρτημα τήν ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας. Στόν γάμο ἐπέτρεπε μόνον τήν φυσιολογική σχέση πού ἀποσκοπεῖ στήν τεκνοποιΐα καί τίποτε ἄλλο, δέν ἐπέτρεπε κανενός εἴδους διαστροφή. Συνιστοῦσε τήν χαλιναγώγηση τῆς σάρκας, τήν καταπολέμηση τῆς φιληδονίας, τήν νηστεία, τήν σωματική κακοπάθεια, τήν ἄσκηση καί τήν συνεχή ἐπιμελημένη μετάνοια.

Καλοῦσε σέ μεταστροφή τῶν ἐμπαθῶν παρορμήσεων σέ θεῖο ἔρωτα διά τῆς πνευματικῆς μελέτης, τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ἐγκράτειας.

Τό χιλιοειπωμένο ἐπιχείρημα τῶν νεονικολαϊτῶν ὅτι, ἀφοῦ ὑπάρχει ἀγάπη: α) ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀκόμη καί ἡ ὁμοφυλοφιλία καί οἱ διαστροφικές σχέσεις[1], β) δέν πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει «ἡ κρεβατοκάμαρα» καί γ) ὅτι ὁ Πνευματικός δέν πρέπει νά ἀσχολεῖται μ’ αὐτά, καταρρίπτεται μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου καί ὅλων τῶν σύγχρονων Πατέρων.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

[1]               Βλ. τό πρόσφατο βιβλίο “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ” ἐκδ. “Ἐν πλῷ” στά κείμενα, τοῦ π.Βασ. Θερμοῦ ὡς ἐπί τό πλεῖστον (ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΕΝΑ “ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ” ΠΡΟΒΛΗΜΑ σελ. 149-179 ὅπου σχεδόν ἀμνηστεύεται ἡ ὁμοφυλοφιλία. Πρβλ. Ἡ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΤΗΣ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ,  https://amethystosbooks.blogspot.gr/2015/04/blog-post_552.html.

 Βλ. καί τό βιβλίο τοῦ π. Βασίλειου Θερμοῦ: «Ἕλξη καί πάθος» καί κριτική του στό: «Ἕλξη καί πάθος» τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ γιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, http://www.orthros.eu/.