Κάποτε εἲχαμε τόν εὐλαβῆ ἱερέα μας, στόν ὁποῖο πηγαίναμε, λέγαμε τίς ἁμαρτίες μας, παίρναμε τή συγχώρηση τοὐ Θεοῦ, φεύγαμε μέ εἰρήνη καί νέες δυνάμεις γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς. Σήμερα διώξαμε τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ καί φέραμε δέκα ἂλλους στή θέση του. Φέραμε τόν ψυχολόγο, τόν ψυχίατρο, τό νευρολόγο, τόν κοινωνιολόγο, τόν εἰδικό μάγο καί ἂλλους παρατρεχάμενους. Καί κομματιάσαμε τήν ψυχή μας πηγαίνοντας ἀπό τόν ἓνα στόν ἂλλο. Γεμίζουμε ἒντυπα, κάνουμε “τέστ” καί παίρνουμε μέ τίς χοῦφτες τά φάρμακα καί τελικά γινόμαστε χειρότερα ἀπό πρίν. Καί χάνουμε τόν καιρό μας, βασανιζόμενοι καί βασανίζοντες…Οἱ δοκιμασίες πού περνοῦμε καί ὃλες οἱ ἀρνητικές ἐκδηλώσεις στή ζωή μας σήμερα, ἒρχονται γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί ἑπομένως στή μετάνοια. Ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, δυνατότητα διαφυγῆς. Ἂς μή χάσουμε τή δυνατότητα αὐτή πού ὁ Κύριος μᾶς δίνει.
Ἱερομ. Εὐσεβίου, Ὁμιλίες Πνευματικῆς Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Β΄

 

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_764.html