Σχετική εικόνα

Φιλόπονη μελέτη  της Αγίας Γραφής

Οι άγιες ψυχές μελετούν την Αγία Γραφή με μεγάλη επιμέλεια και ζήλο• επικεντρώνονται στην κάθε λέξη και θέτουν τον εαυτό τους μπροστά στον καθρέφτη του Θείου λόγου, όπως ενώπιον της Φοβέρας Κρίσεως. Τόσο μεγάλη φιλοπονία δείχνουν στο θέμα αυτό, ώστε ορισμένοι ασκητές διήνυσαν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν έναν σοφό πνευματικό οδηγό, ο οποίος θά τούς ερμήνευε μία λέξη ή ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Ασφαλώς, αν ήταν δυνατόν, αυτό εξασφαλιζόταν δι’ αλληλογραφίας. Πράγματι, έχει διασωθεί ως τις μέρες μας μια ευρύτατη συλλογή επιστολογραφίας αγίων, όπου συμπεριλαμβάνονται γραπτά των αγίων Βασιλείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, Νείλου Σιναΐτου και άλλων πολλών.

Κάποτε, ο όσιος Κοσμάς αναλογιζόταν τούς λόγους του Ιησού Χριστού – όταν Εκείνος, ευρισκόμενος στον Κήπο της Γεθσημανή, ρώτησε τούς μαθητές Του αν κάποιος απ’ αυτούς είχε μαχαίρι και εκείνοι είπαν: Κύριε, ιδού μάχαιραι ώδε δύο.Ο  δε ειπεν αυτοίς- ικανόν έστι. (Λουκ. 22,38). Ό όσιος Κοσμάς, μη. δυνάμενος να εξηγήσει ο ίδιος αυτούς τούς λόγους, διέσχισε την έρημο για να φθάσει μέχρι την απόμακρη Λαύρα της Πέργης, όπου εγκαταβίωνε ο επιφανής αββάς Θεόφιλος, για να τον συμβουλευτεί. Μόλις μετά βίας και μεγάλης δυσκολίας πέτυχε τον σκοπό του ο όσιος.

 Ό αββάς Θεόφιλος τού εξήγησε ότι οι δύο μάχαιρες σημαίνουν την διπλή τάξη τού θεαρέστου βίου – έργα και θεωρία του Θεού ή εργόχειρο και νήψη του νου με τη Θεία περισυλλογή και τήν προσευχή. Όποιος κατέχει αμφότερα αυτά, είναι τέλειος».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/08/2238.html?m=1