Δεν καλούμεθα εμείς σήμερα να «παίξουμε» με τα λιοντάρια εκείνα, που μαρτύρησαν οι πρώτοι Χριστιανοί. Έχουμε να κάνουμε με άλλα «λιοντάρια».
Γι’ αυτό και εδώ θα δείτε όταν πεθάνετε, θα βρείτε αγίους και μάρτυρες, μη μαρτυρήσαντες εις τη γη, όπως μαρτύρησαν οι πρώτοι μάρτυρες. Διότι οι πρώτοι μάρτυρες, μαρτύρησαν σε 1 – 2 ώρες και τελείωσαν, ενώ οι μεταγενέστεροι μάρτυρες, μαρτύρησαν καθημερινώς.
Ακούς εκεί να κάνεις παιδιά και να πας στη δουλειά αλίμονό σου! Δεν έχεις που να σταθείς από τους συγγενείς σου, από τους συναδέλφους σου. Θα σε ειρωνεύονται και θα σε λένε:
– Κουνέλα έγινες;

Μπορεί η κοπέλα σήμερα να βγει ενδεδυμένη και ο νεαρός σεμνός και να κρατούν παρθενία και να μην είναι μπασταρδεμένοι, είναι εύκολο; Θα υποφέρει, θα τον «σουβλίσουνε» τα μάτια, τα χέρια, ο κόσμος, ο οποίος είναι γύρω του.
Και θα δείτε μάρτυρες του ιδίου μεγέθους, με τους μάρτυρες των πρώτων Χριστιανικών χρόνων. Διότι και αυτή είναι μια ομολογία πίστεως.
Και σήμερα λοιπόν γίνονται μάρτυρες και σήμερα αγιάζουν μέσα στην Ομόνοια των Αθηνών, αρκεί οι άνθρωποι να θέλουν…
 
 
Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας (1916 – 1982)