Ενσωματωμένη εικόνα 1
Καλή καί εὐλογημένη ἀπό τόν Κύριο Χρονιά μέ πολλή ταπείνωση, ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἀδιάλειπτη προσευχή, μετάνοια καί πνευματική καρποφορία.

 Ἱερομόναχος Σ.