Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς χαρίζει καλή Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ ἀληθινή μετάνοια, κατά Χριστόν ἄσκηση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί προσοχή, μέθεξη στή Θεία Χάρη καί βίωση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας. Ενσωματωμένη εικόνα 1