Εἴθε νά περάσουμε τά φετεινά Χριστούγεννα μέ μετάνοια, ἀδιάλειπτη προσευχή, Ἱερά Ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, ταπείνωση καί ἁγνότητα γιά νά βιώσουμε τόν Κύριο πού γεννιέται μέσα στήν ἄκρα ταπείνωσι, κακοπάθεια καί πτωχεία.

Ὁ τεχθείς δι’ ἡμᾶς Κύριος ἄς μᾶς εὐλογεῖ ὅλους.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ !