Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Καλή Ἀνάσταση μέ ἀναστημένες τἰς ψυχές μας. Εὐχόμεθα ζωή χριστοποιημένη καί καταυγασμένη στό ἄκτιστο φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ νικητοῦ τοῦ θανάτου.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης