Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 108. Ὁ ἀκόλαστος δέν ἔχει ταπεινό νοῦ καί καθαρή καρδιά καί τρώγει τήν τροφή τῶν θηρίων καί ὄχι τῶν ἀγγέλων!… Ὁ ταπεινός εἶναι ἐγκρατής καί συνεσταλμένος· ὁ δέ κενόδοξος εἶναι ὑπηρέτης τῆς πορνείας.

109. Ἀγάπησε τή φτώχεια. Φρόντισε γιά τήν ψυχή σου, ἀπομακρυνόμενος ἀπ᾿ τούς ἀνθρώπους. Ἀγάπησε τά ταπεινά ἐνδύματα, διότι εἶναι ὑπερήφανος ὅποιος στολίζεται μέ λαμπρά ἐνδύματα.

110. Καλό εἶναι τό νά θεολογεῖς γιά τό Θεό, ἀλλά καλύτερο εἶναι τό νά καθαρίσεις τόν ἑαυτό σου γιά τό Θεό. 111. Πολλοί, ἐνῶ ήσαν ψυχικά ἄρρωστοι, εἰσῆλθαν στή θάλασσα τοῦ κόσμου γιά νά θεραπεύσουν τίς ψυχές τῶν ἄλλων καί ἔχασαν καί τίς δικές τους ψυχές, γιατί ἔγιναν ἐμπαθεῖς καί νεκροί ψυχικῶς.

112. Ὅπου κι ἄν πᾶς ἔχε τόν ἑαυτό σου ξένο καί θ᾿ ἀποφύγεις τή ζημιά τῆς παρρησίας. Σέ κάθε περίσταση προσποιήσου ὅτι δέν γνωρίζεις τίποτε!…

113. Λάλησε σάν μαθητευόμενος καί ὄχι σάν διδάσκαλος. Σέ κάθε πράγμα νόμιζε ὅτι ἔχεις ἀνάγκη διδαχῆς καί θά βρεθεῖς σοφός σ᾿ ὅλη σου τή ζωή!…

114. Μή διαβάζεις ποτέ βιβλία αἱρετικῶν. Νά διαβάζεις πάντοτε τά βιβλία τῶν διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας.

115. Εὐλόγα πάντοτε καί μήν καταρᾶσαι, διότι ἡ εὐλογία γεννᾶ εὐλογία, καί ἡ κατηγορία κατηγορία…

116. Μήν παραδώσεις σ᾿ ἄλλον ἐκεῖνο πού δέν ἔμαθες στήν πράξη.

  Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης