Ὁ Παπουλάκος

Ὁ Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος ὁ μοναχός ἦταν ἀπό τό χωριό Ἄρμπουνα τῶν Καλαβρύτων. Γεννήθηκε γύρω στά 1780-85. Οἱ λόγοι του εἶχαν βαθειά ἀπήχησι στά λαϊκά στρώματα, καί τόν ὀνόμασαν Παπουλάκο, δηλαδή ἄξιο σεβασμοῦ. Διώχθηκε γιά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί συνελήφθηκε μέ δόλο. Φυλακίστηκε καί ταλαιπωρήθηκε σκληρά καί τέλος ἐκοιμήθη ἐξόριστος τήν 19ην Ἰανουαρίου τοῦ 1861 στήν Μονή Παναχράντου τῆς Ἄνδρου.

Καμμιά ἀνθρώπινη δύναμη δέν μπορεῖ

νά γκρεμίσει τούς νόμους τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐξουσία, εἶπε, κάνει νόμο τήν ἁμαρτία. Γιατί καμμιά ἀνθρώπινη δύναμη δέν μπορεῖ νά γκεμίσει τούς νόμους τοῦ Θεοῦ, ἄν θέλει νάναι ἀξιοσέβαστη καί νάχει τό λαό μέ τό μέρος της.Παίρνουμε ἀπό τίς ἐκκλησίες κι ἀπό τά χέρια τῶν παπάδων τό τετραβάγγελο καί τό σέρνουμε στά δικαστήρια καί βάζουνε τούς χριστιανούς νά παίρνουν ὅρκο, ἀφοῦ μέσα στό ἴδιο τό βαγγέλιο, πού ἀκουμπᾶνε τό χέρι τους, εἶναι γραμμένο νά μήν βάνει ποτές ὅρκο ὁ χριστιανός. Σέρνουνε τό βαγγέλιο στήν κοπριά καί κάνουν τό ἐνάντιο ἀπ᾿ ὅσα γράφει καί οἱ ἀρχόντοι, πού κάνουνε τέτοια κρίματα, καμώνουνται τούς χριστιανούς καί τούς διεφεντευτές τοῦ ἔθνους καί τῆς πίστης. Τίποτα δέν εἶναι σωστό ἀπ᾿ ὅλ᾿ αὐτά κι οἱ ψεῦτες πρέπει νά ξέρουν πώς ὅ, τι καί νά κάνουν δέν μποροῦν στανικά νά βάλουν τόν κόσμο ν᾿ ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, γιατί ἀρνιέται κανείς τό Χριστό ἅμα πράττει ὅσα Ἐκεῖνος ἀπαγόρεψε. Κανείς ἀπό σᾶς μήν βάλει τό χέρι του στό βαγγέλιο καί κανείς ἄς μήν πάρει ὅρκο, ἄν βρεθεῖ στά γυφτόσπιτα, πού τά λένε δικαστήρια, ὅσο κι ἄν σᾶς φοβερίσουν, ὅσο κι ἄν κακοπάθετε. Στό τέλος σεῖς θά νικῆστε καί τά ὄργανα τοῦ σατανᾶ, πούχουν καβαλλίσει τήν ἐξουσία, θά κατρακυλήσουν στήν πυρωμένη λάβα τῆς κόλασης καί τά ἔργα τους θά ξανεμιστοῦν σάν τή στάχτη…

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/