Κάνεις και τίποτα να μην σε φοβίζει.
Και αν ακόμα είναι αναρίθμητοι οι εχθροί, δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας Υπερασπιστής είναι ισχυρότερος…”
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος