Θυμηθεῖτε τὰ λόγιά μου: μετὰ τὴν τελευταία μεγάλη καταστροφή, θὰ χρησιμοποιηθοῦν οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ διαδώσουν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ θὰ δεῖτε τὴν ἀξία τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. 
 
Διαβάστε τὸ 66ο κεφάλαιο τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος γράφει αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω τώρα.
Κατὰ τὴν τελευταία αὐτὴ ἐκκαθάριση, θὰ καθαριστοῦν μόνο τὰ ξερὰ καὶ θὰ μείνουν μόνο τὰ χλωρά… τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα. 
Ὅλοι θὰ καθαριστοῦν, θὰ πᾶνε στὴν θέση τους. Θὰ ἀδειάσει ἡ πατρίδα μας ἀπὸ ὅλα τὰ φροῦτα… μὰ κομμουνισμὸς λέγεται, μὰ ἀθεϊσμὸς λέγεται, μά, μά, μά… θὰ ἀδειάσει ἡ πατρίδα μας καὶ θὰ μείνουν καθαρόαιμοι Ἕλληνες, μὲ γλώσσα Ἑλληνική, μὲ ἤθη καὶ ἔθιμα Ἑλληνικὰ καὶ μὲ πίστη Ὀρθόδοξη.

Μεγάλη ὑπόθεση ὁ Ἑλληνικὸς λαός! Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν κηδεία τῆς Παναγίας παραβρέθηκαν, πέραν τῶν Ἀποστόλων καὶ 3 Ἕλληνες. Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ Ἅγιος Ἰερόθεος καὶ ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος. 
 
Κανένα ἄλλο ἔθνος πέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ, δὲν ἀντιπροσωπεύτηκε στὴν κηδεία τῆς Παναγίας, τιμῆς ἕνεκεν τοῦ ρόλου ποὺ θὰ παίξει τὸ ἔθνος μας, μετὰ τὸν μεγάλο γενικὸ πόλεμο.
——————————-
Τὸ Ἅγιο Ὅρος, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, μία μέρα θὰ ”δώσει” τοὺς Εὐαγγελικοὺς κήρυκες, προκειμένου νὰ Εὐαγγελίσουν ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ὕστερα ἀπὸ τὸν μεγάλο σπαραγμὸ καὶ τὴν μεγάλη καταστροφὴ ποὺ μᾶς περιμένει καὶ τὴν ὁποία θὰ φτιάξουμε μόνοι μας… Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Ὀρθοδοξία θὰ δοξαστεῖ παρὰ τὰ ἐμπόδια καὶ τὸν πόλεμο ποὺ θὰ κάνουν οἱ Ἑβραῖοι σὲ αὐτήν. Σημαντικὸ ρόλο στὴν διαδικασία αὐτὴν θὰ παίξουν οἱ Ἕλληνες μετανάστες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς θὰ ἀξιοποιήσει.
 
 
~ Ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος