Η εικόνα ίσως Ï€ÎµÏ Î¹Î­Ï‡ÎµÎ¹: 1 άτομο

Στις 20 Αυγούστου 1893 κοινοποιήθηκε το Βασιλικό Διάταγμα στον ιεροκήρυκα Νεκτάριο Κεφαλά Επίσκοπο Πενταπόλεως, στην Ιερά Σύνοδο και στο Νομάρχη Φθιώτιδος και Φωκίδος.


Γεώργιος Α΄
Βασιλεύς των Ελλήνων
Κατά πρότασιν του Ημετέρου επί των
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως Υπουργού διατάσσομεν τάδε
Ο κατά τον Νομόν Ευβοίας Ιεροκήρυξ
Νεκτάριος Κεφαλάς, πρώην Μητροπολίτης
Πενταπόλεως, μετατίθεται εις την κενήν
θέσιν του κατά τον Νομόν Φθιώτιδος και
Φωκίδος ιεροκήρυκος.-
Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του Διατάγματος
τούτου.

Εν Τατοΐω τη 13 Αυγούστου 1893
Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο Αντιβασιλεύς
Κωνσταντίνος Διάδοχος

Ο επί των Εκκλησιαστικών κ.λ.π.
Υπουργός Αθ. Ευταξίας