Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη

  Εκείνος που ήρχισε τον πόλεμον κατά της Ρωμηοσύνης ήτο ο Αδαμάντιος Κοραής.  Ως εθνικά ονόματα υπεστήριξεν ή το Γραικός ή το Έλλην.  Γράφει ότι “Έν από τα δύο λοιπόν ταύτα είναι το αληθινόν του έθνους όνομα.Επρόκρινα το Γραικός, επειδή ούτω μας ονομάζουσι και όλα τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης”.  

συνεχίζεται…
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

© ’Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου

Διάλεξις γενόμενη την 21.3.1976 εις την
Ιεράν πόλιν Μεσολογγίου

Εκδόσεις ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΑΘΗΝΑΙ

http://www.paterikiorthodoxia.com/2012/07/1325.html