Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου 2022
 
Ἀριθ. Πρωτ.: 51
 
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
 
(ὑπ’ ἀριθ. 208/2022)