Κυριάκος Μητσοτάκης: Δηλώνει ὑποταγὴ στὴν «ἐλὶτ» καὶ διχάζει τὴ χώρα μὲ διεστραμμένους νόμους γιὰ νὰ σώσει τὴν τραυματισμένη εἰκόνα του στὴν ΕΕ
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τὸ προσωπικὸ «διαβατήριό» του γιὰ κάποιο μεγάλο εὐρωπαϊκὸ ἀξίωμα, φαίνεται πῶς εἶναι γιὰ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, τὸ ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο γιὰ τοὺς «γάμους» καὶ τὶς υἱοθεσίες ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Αὐτὸ ὑποστηρίζει σὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο του τὸ Politico, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι τὸ νομοσχέδιο γιὰ τοὺς γκέϊ χρησιμοποιεῖται ὡς πολιτικὸ «πλυντήριο» ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό, προκειμένου νὰ μετριάσει τὴν κατακραυγὴ ποὺ δέχεται ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ μπλὸκ γιὰ τὸ σκάνδαλο…. τῶν ὑποκλοπῶν!
Ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἱκανοποιητικὰ ἡ μεγάλη… φούρια τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ ψηφιστεῖ τὸ ἄθλιο νομοσχέδιο. Καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ἀγνοεῖ τὶς μεγάλες ἀντιδράσεις στὸ ἴδιο του τὸ κόμμα, ἀλλὰ καὶ παραβλέπει τὶς σφοδρὲς διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐνῷ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐδῶ καὶ μῆνες θεωρεῖται στοὺς κύκλους τῶν Βρυξελλῶν ὡς τὸ «μαῦρο πρόβατο» ποὺ καταπατᾶ τὸ κράτος δικαίου καὶ ἀμαυρώνεται ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ Predator, μὲ τὸν δῆθεν «προοδευτικὸ» ἑλιγμό του γιὰ τὴν καθιέρωση τῶν γκέϊ γάμων, θέλει νὰ δώσει τὴν εἰκόνα ἑνός… «δικαιωματιστὴ» πρωθυπουργοῦ ποὺ μάχεται γιὰ τὴν «ἰσότητα» καὶ ὑπερασπίζεται τὰ «δικαιώματα» ἀκόμα καὶ τῶν μειοψηφιῶν.
Τὸ ἂν αὐτὰ τὰ «δικαιώματα» παραβιάζουν βιολογικοὺς νόμους, καταστρέφουν τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ ἰσοπεδώνουν προαιώνιες ἀξίες, ποσῶς ἐνδιαφέρει τὸν πρωθυπουργό. Αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι το νὰ σκαρφαλώσει στὴν κορυφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς «πυραμίδας», ἔχοντας ξεπλύνει τὸ ὄνομά του ὅσο περισσότερο γίνεται. Καὶ στὸ διεφθαρμένο «βασίλειο» τῶν Βρυξελλῶν, ὁ μόνος τρόπος νὰ καθαρίσεις τὸ πολιτικό σου image εἶναι νὰ δηλώσεις πλήρη ὑποταγὴ στὶς «βασιλικὲς» διαταγὲς ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ τὴ νεοταξικὴ κλίκα του Νταβός.

Οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ Politico μπορεῖ νὰ στηρίζονται μόνο σὲ ἐνδείξεις καὶ ἐκτιμήσεις, ὡστόσο ἔχουν ἀπόλυτη βάση ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὴν ἕως τώρα πορεία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς βάζει τὸ προσωπικό του συμφέρον πάνω ἀπὸ τὶς τύχες τῆς χώρας. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, αὐτὸ πράττει συνεχῶς.
 
Τὸ ἔχει κάνει μὲ τὸ νὰ ἀποψιλώνει συστηματικὰ τὰ ἀποθέματα πυρομαχικῶν καὶ τὰ ὁπλικὰ συστήματα τῆς χώρας, γιὰ νὰ πλασάρεται ὡς πρωτοπαλίκαρο τοῦ ΝΑΤΟ. Τὸ ἔκανε καὶ ὅταν ἔσυρε τὴν Ἑλλάδα στὶς ἀντιρωσικὲς κυρώσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτιναχθοῦν τὰ κόστη εἰσαγόμενης ἐνέργειας καὶ νὰ σαρώνεται ἡ ἀγορὰ ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια ἐδῶ καὶ 2 χρόνια. Τὸ ἔκανε καὶ ὅταν ἐκβίαζε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὶς ὑποχρεωτικότητες, γιὰ νὰ κλείνει «deals» μὲ τὸν Μπουρλᾶ καὶ νὰ φιγουράρει ὡς ὑγειονομικὸς χωροφύλακας δίπλα στὴν Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάϊεν. To ἔκανε μὲ τὸ νὰ ἐξαπατήσει τοὺς ψηφοφόρους του καὶ νὰ νομιμοποιήσει ἑκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Τὸ ἔκανε καὶ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τὸ κάνει καὶ μὲ τὶς Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου ποὺ σιγοκοχλάζουν μέχρι νὰ ἔρθει ἡ κατάλληλη στιγμὴ ποὺ θὰ σερβιριστοῦν στὸν λαό.
 
Ἐφόσον ἔχει δώσει ὅλα αὐτὰ τὰ δείγματα γραφῆς ὁ πρωθυπουργός, τὸ νὰ διαλύσει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας γιὰ νὰ τοῦ ἀνοίξει ὁ δρόμος πρὸς ἕνα εὐρωπαϊκὸ πόστο, δὲν τοῦ στοιχίζει ἀπολύτως τίποτα σὲ ἠθικὸ ἐπίπεδο. Χιλιάδες παιδιὰ ρίχνονται στὴ χοάνη τοῦ νεοταξικοῦ συστήματος γιὰ νὰ «πολτοποιηθοῦν» στὴ βιομηχανία τοῦ «woke» καπιταλισμοῦ, ἐπειδὴ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει μεγαλεπήβολες βλέψεις καὶ «ξοφλάει» χρέη πρὶν μετακομίσει στὰς Εὐρώπας.
«Ἡ δημοκρατία γι’ αὐτὸ ὑπάρχει, νὰ νομοθετεῖ καὶ γιὰ τὸν ἕναν, ἂν χρειαστεῖ», εἶπε ἡ ἀδερφὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, Ντόρα Μπακογιάννη, δίνοντας κι ἐκείνη τὸ ἴδιο σύνθημα ὑποταγῆς στὶς Βρυξέλλες, προκειμένου νὰ «ἁγιοποιηθεῖ» ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ παράταξή του.
Ἡ «δημοκρατία» λειτουργεῖ γιὰ 500 ψευδογάμους τὸν χρόνο, ἀλλὰ δὲν λειτουργοῦσε γιὰ ἑκατομμύρια κόσμου ποὺ ἐκβιάστηκαν καὶ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὸ κράτος, ὅταν ἐπικαλέστηκαν τὸ δικαίωμα συναίνεσης σὲ μιὰ ἰατρικὴ πράξη, στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας. Γιὰ τὶς ἀφύσικες ἀπαιτήσεις τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, τὸ κράτος «νομοθετεῖ καὶ γιὰ τὸν ἕναν», ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ δὲν ρωτήθηκαν ἀπὸ ΚΑΝΕΝΑΝ γιὰ νὰ μεγαλώνουν σὲ παρὰ φῦσιν συνθῆκες.
Στὸν βωμὸ τῆς ἐγωμανίας τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἀκολούθων του, βάζουν βόμβα στὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας καὶ ἐμπορευματοποιοῦν τὰ παιδιά, κάνοντάς τα «συνάλλαγμα» γιὰ κοινωνικὴ ἀναγνώριση τῆς διαστροφῆς. Οἱ κυβερνῶντες πουλᾶνε τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν γιὰ νὰ ἀγοράσουν παράσημα ψευτοπροοδευτισμοῦ καὶ νὰ τὰ ἐξαργυρώσουν μὲ τὸ νὰ διατηρηθοῦν σὲ θέσεις ἐξουσίας, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς συνόρων.
 
Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ὑπερψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τοὺς γκέϊ «γάμους» ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν ἐλὶτ ὡς προϋπόθεση γιὰ ἀξιώματα, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει σημάνει συναγερμὸ στοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους ποὺ στηρίζουν αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο. Ἀλλὰ ἐδῶ ἔρχεται τὸ μοιραῖο ἐρώτημα: ἔχουν ἀπομείνει σκεπτόμενοι ἄνθρωποι γιὰ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ προφανὲς ἢ τὰ πάθη τους ἔχουν ὁδηγήσει σὲ πλήρη συσκότιση τοῦ νοῦ;
 
Τὸ ἄρθρο τοῦ Politico ἀναφέρει συγκεκριμένα:
«Δεδομένου ὅτι οἱ παραδοσιακὲς οἰκογενειακὲς ἀξίες θὰ ἦταν κανονικὰ προνόμιο τοῦ συντηρητικοῦ κόμματος τοῦ Μητσοτάκη, τῆς Νέας Δημοκρατίας, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ τί σχεδιάζει, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ἀναλυτὲς ἐκτιμοῦν ὅτι ὄχι μόνο θὰ βγεῖ ἀλώβητος, ἀλλὰ καὶ ἐνισχυμένος ἀπὸ αὐτὸ τὸ προοδευτικὸ προφίλ. Ἔχοντας ἤδη ἑδραιώσει τὴν ἐπιρροή του στὴ Δεξιά, ὁ Μητσοτάκης εἶναι σὲ θέση νὰ ἑλιχθεῖ πρὸς τὸ φιλελεύθερο κέντρο καὶ νὰ κάνει ἀκόμη μεγαλύτερη ζημιὰ στὴν κατεστραμμένη ἀριστερὰ τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης βαθιὰ διχασμένη ὅσον ἀφορᾶ τὸν γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Ἡ εὐθυγράμμιση τῆς χώρας του μὲ 20 ἄλλα εὐρωπαϊκὰ κράτη «βάζει φωτιὰ» στὰ διαπιστευτήριά του ὡς βασικοῦ παίκτη στὸ κυρίαρχο ρεῦμα τῆς ΕΕ, ἐπιτρέποντάς του ἐνδεχομένως νὰ ἐπιδιώξει νὰ καταλάβει ἕνα μεγάλο καὶ σημαντικὸ πόστο στὴν ΕΕ μετὰ τὴ λήξη τῆς θητείας του. Ὁ Μητσοτάκης παρουσιάζει τὸ νομοσχέδιό του, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναγνωρίζει ἐπίσης τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν νὰ υἱοθετοῦν, ὡς μιὰ καθαρὰ ἠθικὴ ἀπόφαση, “ἕνα θέμα ἰσότητας». Εἶπε ὅτι δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ σὲ μιὰ δημοκρατία “νὰ ἔχουμε δύο κατηγορίες πολιτῶν καὶ σίγουρα ὄχι νὰ ἔχουμε παιδιὰ ἑνὸς κατώτερου Θεοῦ».
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/02/politico.html#more