Σχόλιο Ρωμαΐικου Ὁδοιπορικοῦ: Σὲ δημόσιο μήνυμα στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα προέβη πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Στὸ μήνυμά του ἐπισημαίνει τὴν ἐπιτυχῆ μάχη ποὺ ἔδωσε ἡ Ἑλλάδα ἐναντίον τοῦ νέου κορονοϊοῦ καὶ φυσικὰ κάνει ἰδιαίτερη μνεία στὸ ἐμβόλιο ποὺ ὅλοι μὲ τόσο λαχτάρα περιμένουν. Φροντίζει νὰ ὑπενθυμίσει στοὺς ἔξωθεν «συναγωνιστὲς» τὴν συμμετοχὴ τόσο τοῦ ἴδιου ὅσο καὶ τῆς κυβέρνησής του στὴν προσπάθεια ἔρευσης τοῦ ἐμβολίου καὶ φυσικὰ νὰ ἐπισημάνει τὴν ἀνάγκη προώθησής του σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γής.

Ἂς μὴν ξεχνιόμαστε καὶ ἂς μὴν τρομοκρατούμαστε ἀπὸ τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῆς νέας τάξης ποὺ πᾶνε νὰ ἐπιβάλλουν κάθε λογῆς ἐφεύρημα στὴν κοινωνία. Ὁδηγοὶ μᾶς εἶναι οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας !

Απομαγνητοφώνηση-Μετάφραση Ρωμαΐικο Ὁδοιπορικὸ

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ φίλες,

Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, λαμβάνοντας γρήγορα καὶ ἀποφασιστικὰ μέτρα ἐδῶ στὴν ΕΛΛΑΔΑ καταφέραμε νὰ ξεπεράσουμε τὴν πρώτη ἐπίθεση τοῦ ἰοῦ COVID 19. Ἐνῶ καὶ ἐμεῖς ὑποφέρουμε από ἀπώλειες, εὐτυχῶς ἦταν σχετικὰ λίγες καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων κρουσμάτων παραμένει ὑπὸ ἔλεγχο. Ἡ κυβέρνηση, οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ πολίτες συσπειρώθηκαν γιὰ νὰ δώσουν τὴ μάχη καὶ νὰ διατηρήσουν τοὺς συνανθρώπους τοὺς ὑγιεῖς καὶ ἀσφαλεῖς.

Μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ἀναδειχθήκαμε νικητές. Ἡ κοινωνία καὶ ἡ οἰκονομία μας ἐπιστρέφουν στὸν κανονικὸ ρυθμό. Ὡστόσο, πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐπαγρυπνοῦμε. Ἐπίσης, παραμένουμε αἰσιόδοξοι ὅτι ἡ θεραπεία καὶ ἕνα ἐμβόλιο κατὰ τοῦ COVID-19 θὰ ἀνακαλυφθοῦν στὸ ἄμεσο μέλλον. Συνεπῶς, συμμετέχουμε ἐνεργὰ στὴν παγκόσμια διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὸ ἐμβόλιο…

ἐναντίον τοῦ COVID-19. Καὶ ὅταν ἡ ἐπιστήμη κάνει τὴ δουλειά της, θὰ εἴμαστε στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγώνα γιὰ νὰ κάνουμε τὸ ἐμβόλιο παγκόσμιο κοινὸ ἀγαθὸ καὶ ὄχι μόνο ἕνα μέσο κέρδους. Τὸ ἐμβόλιο πρέπει νὰ φτάσει σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ κόσμου καὶ νὰ εἶναι προσβάσιμο σὲ ὅλους. Γιατί ὅταν ἡ ἀπειλὴ εἶναι παγκόσμια, ἡ θεραπεία πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι καθολική.

Dear friends,

As you probably know by taking quick and decisive measures here in GREECE we managed to overcome the first attack of the COVID 19 virus. While we too suffer losses these were thankfully relatively few and the number of new cases remains completely under control. Government scientists and citizens have come together to find the battle to keep people healthy and safe and after three months we have emerged victorious. Our society and our economy are returning to the normal rhythm. However we need to continue to remain vigilant We also remain hopeful that the treatment and a vaccine against COVID-19 will be discovered in the immediate future. We are therefore actively participating in the world summit on the COVID-19 vaccine. And when science does his job we will be at the forefront of the fight to make the vaccine a global public good and not just a means of making profit. The vaccine must reach every corner of the world and be accessible to all. Because when the threat is universal it’s treatment must also be universal.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/06/blog-post_380.html#more