Εἶναι δύσκολο νὰ πῇς συγχωρῶ;

«Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
παραπτώματα αὐτῶν,ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος»(Ματθ. 6,14)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
Ναὸςχωρὶςκήρυγμα, ἀγαπητοίμου, εἶναιστρατὸςχωρὶςσάλπιγγαΤὸ κήρυγμαεἶναι
ἡ σάλπιγξ τοῦ Κυρίου, τὸ ξυπνητήρι ποὺ
ξυπνάει τοὺς ἁμαρτωλούς, τὸ
γάργαρο νερὸ ποὺ δροσίζει καὶ ἀναπαύει τὶς ψυχές.
Ἐλπίζω ἐσεῖς νὰ ἔχετε διάθεσι ν᾿
ἀκούσετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ᾿ ἐγὼ διστάζω νὰ
μιλήσω. Γιατὶ πολλὰ εἶναι τὰ θέματα ποὺ ἔχουμε σήμερα μπροστά μας· ποιό ἀπ᾿ ὅλα
νὰ πάρω;Ὅπως γνωρίζετε, συνηθίζω νὰ ἀσκῶ ἔλεγχο.
Καὶ σήμερα, τῆς Τυρινῆς,
ἁρμόζει νὰ ἐλέγξουμε. Διότι αὐτὰ ποὺ
λέγονται καὶ γίνονται αὐτὲς τὶς μέρες, ἀσφαλῶς δὲν εἶνε σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσί μας. Χοροί, πορνικὰ
τραγούδια, μάσκες, καρναβάλια, ξενύχτια,
ὄργια… Σᾶς ἐρωτῶ· τί σχέσι ἔχουν αὐτὰ μὲτὴν Ὀρθοδοξία μας; Γι᾽ αὐτὸ
λέω, ὅτι τὸ κράτος μας δὲν εἶναι ὀρθόδοξο.

http://aktines.blogspot.gr/2015/02/blog-post_439.html