Ὁμιλίες (3) π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ

Κυριακή Α΄ Λουκᾶ. Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

Μάταιοι κόποι!. Κυριακή Α΄Λουκᾶ. (†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ἡ θαυμαστή ἀλιεία καί ἡ κλήσις τῶν πρώτων μαθητῶν. Κυρ. Α΄ Λουκᾶ. Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Ἁλιεία ψυχῶν. Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11) (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

«Ευλογημένα και καταραμένα επαγγέλματα». Ομιλία επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη στη Κυριακή Α΄ Λουκά

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_623.html