(Λουκ. ε’ 1-11)
– Ο Ιησούς όταν τελειώνει το πνευματικόν έργον, φροντίζει και για τα αναγκαία στο σώμα. Τί μας διδάσκει αυτό;
– Ποιό ήταν το αποτέλεσμα της υπακοής του Πέτρου και πότε οι κόποι μας έχουν αποτέλεσμα;
– Γιατί φοβήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού;
– Ποιοί ήσαν αυτοί που άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Ιησού;
– Γιατί ο ένας ευαγγελιστής ομιλεί για την θάλασσα της Γαλιλαίας και για το ίδιο περιστατικό ο άλλος ευαγγελιστής ομιλεί για την λίμνη της Γεννησαρέτ;
– Γιατί ο ένας ευαγγελιστής λέγει ότι έπλεναν τα δίχτυα, ενώ ο άλλος ότι ψάρευαν;
– Γιατί ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκος δεν διηγούνται το θαύμα;

Διαβάστε την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 1 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3297

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3297