Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Η΄ Λουκᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Ὁ Χριστιανὸς καὶ ὁ πλησίον. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου -Ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον (δ. 20′) (Κυριακή Η΄ Λουκά). Ὁμιλία π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου

Ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς. Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ο Καλός Σαμαρείτης. Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή Η΄ Λουκά.
Κυριακή Η’ Λουκά. Καλού Σαμαρείτου. Ομιλία π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου

Κυριακή Η΄ Λουκά. Ομιλία Γερμανού του Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Κυριακή Η’ Λουκά (Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη)

Πώς η αγάπη οδηγεί στη μετάνοια, στη κάθαρση, στό φώς και στη σωτηρία. Κυριακή Η΄ Λουκά. π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου