(Ματθ. ιη’ 23-35)

– Ποιος είναι ο Βασιλέας της παραβολής και ποιος ο οφειλέτης;
– Μπορεί ο αμαρτωλός να εξιλεώσει τον Θεόν για τις αμαρτίες του;
– Τι σημαίνει η πώλησις του οφειλέτου, της οικογένειάς του και των υπαρχόντων του προς επίδοσιν του χρέους;
– Γιατί ο Θεός επιτρέπει δυστυχίες στους ανθρώπους;
– Ποιο είναι το ήθος του ασυμπαθούς ανθρώπου;
– Μηδαμινό το χρέος των συνανθρώπων μας προς εμάς, έναντι του χρέους μας προς τον Θεόν. Παρόλα αυτά δεν συγχωρούμε τα πταίσματα των αδελφών μας.
– Ποιοι είναι οι σύνδουλοι των ανθρώπων;
– Πώς οι άγγελοι πρεσβεύουν υπέρ των αμαρτωλών;
– Ποια είναι η τιμωρία των ασπλάχνων μετά τον θάνατό τους;
– Ποιος είναι ο σκοπός της παραβολής;
– Ο Θεός δεν θα είναι πατέρας για τους αμαρτωλούς αλλά κριτής.

Διαβάστε την ερμηνεία του Ευαγγελίου από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 246 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3630