(Ματθ. κε’ 14-30)

  • Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός δεν εμπιστεύτηκε κανένα τάλαντο;
  • Μήπως σε κάποιους δεν έδωσε τάλαντο, επειδή προέβλεψε ότι θα γίνει αίτιο κολάσεως;
  • Το τάλαντο είναι όργανο της εκπληρώσεως της αγάπης.
  • Γιατί όμως σε κάποιους δίδει πολλά και σε άλλους λίγα τάλαντα;Ποιο τάλαντο μπορεί να έχει κάποιος φτωχός και άσημος και ποια η δυνατότητά του να το πολλαπλασιάσει;
  • Με ποιους τρόπους πολλαπλασιάζεται το τάλαντο που μας έδωσε ο Θεός;

Διαβάστε τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 302 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://alopsis.gr/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%84-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%BF/