χώρα τῶν Γαδαρηνῶν
«Κατέπλευσεν ( Ἰησοῦς) εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν» (Λουκ. 8,26)
Πῆγε, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, πῆγε ὁ Χριστὸς στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν(Λουκ. 8,26).

Ποιά ἦταν αὐτὴ ἡ χώρα; Βρισκόταν στὰ σύνορα τοῦ Ἰσραήλ, κοντὰ στοὺς εἰδωλολάτρες, στὴν ἀνατολικὴ ὄχθη τῆς Γεννησαρέτ.

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά – Ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν.pdf

http://aktines.blogspot.gr/2015/10/blog-post_571.html#more