Εἴμαστε Χριστιανοί;
Θαυμάζει, ἀγαπητοί μου, κανεὶς πολλὰ πράγματα. Πῶς π.χ. ἀπὸ ἕνα μικρὸ σπόρο βγαίνει ἕνα λουλούδι ἢ ἕνα μεγάλο δέντρο. Ἀλλὰ πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ θαυμάσουμε πῶς ἀπὸ τὸ λόγο, τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Κύριος καὶ οἱ ἀπόστολοι, λόγια ἁπλᾶ, φύτρωσε ἕνα οὐράνιο δέντρο, ἡ πίστις μας, ἡ ἁγία μας θρησκεία. Μιὰ εἰκόνα ζωντανὴ τῆς δυνάμεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ταχείας ἐξαπλώσεως τοῦ εὐαγγελίου, μᾶς παρουσιάζει σήμερα, Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ ἀπόστολος. Τί μᾶς λέει;