Ὁ Μέγας Σύμμαχος. Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον τῆς Κυριακής τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Λόγος εις την Πεντηκοστήν. Λέοντος του σοφού Βασιλέως

Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ερμηνεία εις τους κανόνας της Πεντηκοστής.

Ὁμιλίαι (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆ

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ἡ πηγή. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Εἰς τήν Πεντηκοστήν, κατά τήν ὁποίαν ἐνήργησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰς τούς Ἀποστόλους.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁμιλία π. Σάββα Ἁγιορείτη

Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή


Πεντηκοστή-Περί Ἁγίου Πνεύματος. Ὀμιλία π. Σάββα Ἁγιορείτου
Ποιά η διαφορά της εορτής της Πεντηκοστής με την εορτή του Αγίου Πνεύματος;

Κυριακή της Πεντηκοστής 28-5-1961 επισκ. Αυγουστίνου

Ομιλία Δημήτριου Παναγόπουλου στην Κυριακή της Πεντηκοστής

Στην Αγία Πεντηκοστή, Ιωάννου του Χρυσοστόμου

«Ἡ Χάρις τοῦ Πνεύματος Πῦρ καὶ Ὕδωρ». Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Κήρυγμα Δευτ. Αγ. Πνεύματος 2005. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος (Κείμενο -Ομιλία)

Λόγος εις την Πεντηκοστήν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Στην Αγία Πεντηκοστή, Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_181.html