Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου (3) στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων

Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Α’ Οικουμενική Σύνοδο (Τριαδολογία)

Ο Θεός ακούει τίς προσευχές όλων μας ακόμα καί τών αμαρτωλών. Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου στην Κυριακή των Πατέρων

Κυριακή τῶν Πατέρων Τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου . Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

 Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη

Πόσος κόσμος!…. Κυριακή Ἁγ. Πατέρων Α΄Οἰκ. Συνόδου. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_8267.html