Ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀναφερόμενος στήν Κυριακή – μεγάλες ἑορτές καί πῶς αὐτές ἁγιάζονται, μᾶς διδάσκει τά ἑξῆς:
«Μια ημέρα της εβδομάδας, η οποία ονομάζεται και Κυριακή, επειδή είναι αφιερωμένη στον Κύριο που αυτήν την ημέρα αναστήθηκε εκ νεκρών, δείχνοντας και πιστοποιώντας από πριν την κοινή ανάσταση όλων των ανθρώπων, οπότε θα σταματήσει κάθε γήινο έργο, αυτή την ημέρα θα την αφιερώσεις στο Θεό(Εξ. 20, 8).
Δε θα κάνεις κανένα έργο βιοτικό, εκτός από τα αναγκαία, ενώ θ’ αφήσεις ν’ αναπαυθούν όσοι εργάζονται για σένα ή μένουν μαζί σου, για να δοξάσετε όλοι μαζί Εκείνον που μας αγόρασε με το θάνατό Του και αναστήθηκε και μαζί Του ανέστησε και την ανθρώπινη φύση. Θα φέρεις στη μνήμη σου τη μέλλουσα ζωή και θα μελετήσεις όλες τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου και θα εξετάσεις τον εαυτό σου μην τυχόν έχεις παραβεί ή παρέλειψες τίποτε και θα τον διορθώσεις σε όλα.
Επίσης την ημέρα αυτή θα συχνάζεις στο ναό του Θεού και θα παραμείνεις στις ιερές συνάξεις και θα κοινωνήσεις με ειλικρινή πίστη και ακατάκριτη συνείδηση το άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού. Και θα βάλεις αρχή μιας ζωής πιο αγίας και θα ανακαινίσεις τον εαυτό σου και θα τον ετοιμάσεις να υποδεχτεί τα μέλλοντα αγαθά.
Για χάρη αυτών των αγαθών, ούτε τις άλλες ημέρες θα κάνεις κατάχρηση των γηίνων· τη δε Κυριακή, θα απέχεις από όλα, επειδή θα κάθεσαι κοντά στο Θεό, εκτός από τα αναγκαιότατα, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να ζήσεις. Κι έτσι έχοντας το Θεό καταφύγιό σου, δε θα μετακινηθείς από τον τόπο σου και δε θ’ ανάψεις τη φωτιά των παθών και δε θα σηκώσεις το φορτίο της αμαρτίας.
Έτσι την ημέρα των σαββάτων”(Εξ. 20, 8), δηλαδή την Κυριακή, θα την αφιερώσεις στο Θεό, σαββατίζοντας με την απραξία των κακών. Στις Κυριακές να συνάψεις και τις καθιερωμένες μεγάλες εορτές, κάνοντας τα ίδια και απέχοντας από τα ίδια»(1).
Εἴθε νά ἐφαρμόσουμε, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, τά ἀνωτέρω γιά νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, στό ἔθνος μας ἀλλά καί στήν προσωπική μας ζωή.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

(1). Ἀπόσπασμα ἀπό τή Φιλοκαλία: Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, μεταφρ. Γ. Γαλίτη, τόμ. Δ΄, σελ. 274, 275, 

http://paterikakeimena.blogspot.gr/p/blog-page_929.html