Τὸ κλειδὶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Κυριακή Β’ Λουκᾶ

«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Β´ Κυριακὴ Λουκᾶ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακή Β’ Λουκᾶ: Ἡ τέλεια ἀγάπη (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Β’ Λουκᾶ: Ὁμιλία περί τοῦ ὅτι ἅπαντες χρεωστοῦμεν γενέσθαι ἅγιοι καί περί τοῦ πῶς τοιούτοι γινόμεθα (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή Β’ Λουκᾶ: Ἐρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁμιλία περί τῆς πρός τούς ἐχθρούς ἀγάπης (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)