Π. Σάββας 2011-11-20_Λόγος Μ. Βασιλείου ”Εἰς τό καθελῶ μου τάς ἀποθήκας…” καί περί πλεονεξίαν_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 20-11-2011 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla.