ΚΥΡΙΑΚΗ 26-4-2020
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-21.30
Τίτλος κηρύγματος :
«Βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει Ἅδης…»Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 26-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 06.00-9.30
Τίτλος κηρύγματος :
«Ἄφραστον θαῦμα…» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 27-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)