”Σέ ὅλες τις δυσκολίες σου, και στις πιο μεγάλες πτώσεις σου να θυμᾶσαιτην κραυγή αὐτῆς τῆς ἁγίας ἑβδομάδος, που ἔχει τήν δύναμι να σε ἀναστήσῃ: «Κύριε, πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με…”~ Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/04/blog-post_838.html