«Κύριε πόσο μ᾿ ἀγάπησες;
Σέ βλέπω Σταυρωμένο καί μέσα στίς παλάμες Σου
γραμμένο τό ὄνομά μου μέ τό αἷμα Σου».

( Ἱερός Αὐγουστίνος)

Πόσο γλυκαίνεται παρήγορα καί ἐλπιδοφόρα ἡ ὕπαρξή μου βλέποντας Ἐσένα πάνω στόν Σταυρό.Γιά μένα σταυρώθηκες, Κύριε, γιά νά ἀναβλύσουν οἱ σωτήριες πηγές τῆς ζωῆς μου, ἡ σγχώρησή μου καί τό βάπτισμα τῆς μετανοίας μου, γιά νά ἑνώσεις τίς φλέβες Σου μέ τίς φλέβες μου σέ μία μετάγγιση τοῦ Αἵματός Σου, γιά νά μή ζῶ τήν ὀσμή τοῦ θανάτου μου, ἀλλά νά ζῶ αἰώνια, νά ζεῖς ἐντός μου!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.