Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης

  Κύριε! 
Τό ονομά σου ειναι Αγάπη:μή μέ αποδοκιμάσης γιά τίς αμαρτίες μου.
Τό ονομά σου ειναι Δύναμις ενίσχυσέ με,γιά νά μήν πέφτω στό κακό. 
Τό ονομά σου ειναι Φως:«λάμπρυνόν μου τήν στολήν της ψυχης», τή σκοτεινιασμένη από τά γηινα πάθη.

Τό ονομά σου ειναι Ειρήνη:πραυνε τήν ταραγμένη μου ψυχή. 
Τό ονομά σου ειναι `Ελεος:μή παύσης νά μέ συγχωρης.
 
https://proskynitis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_83.html?m=1