Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Πρέπει ὅλοι μας νά ᾿μαστε πεπεισμένοι πώς κάθε ἄνθρωπος, ἐκτός ἀπό τή ζωική του φύση, ἔχει καί τή πνευματική. Πώς, ὅπως ἡ ζωική φύση ἔχει τίς ἀνάγκες της, ἔτσι κι ἡ πνευματική ἔχει τίς δικές της.

Οἱ ἀνάγκες τῆς ζωικῆς φύσης εἶναι τό φαγητό, τό πιοτό, ὕπνος, ἀναπνοή, τό φῶς, τό ντύσιμο, ζέστη.

Οἱ ἀνάγκες τῆς πνευματικῆς φύσης εἶναι περισυλλογή, συμπάθεια, ὁμιλία, ἐπικοινωνία μέ τό Θεό μέσω τῆς προσευχῆς, θεία λειτουργία, τά μυστήρια, μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, συναναστροφή μας μέ τόν πλησίον κι συνομιλία μας μαζί του, ἐλεημοσύνη, ἀμοιβαία διδασκαλία.Πρέπει ἐπίσης νά ξέρουμε πώς ἡ ζωική μας φύση εἶναι πρόσκαιρη, παροδική, φθαρτή.

Ἡ πνευματική φύση εἶναι αἰώνια, ἄφθαρτη, δέν παρέρχεται.

Πρέπει ἐπίσης νά ξέρουμε πώς ἡ ζωική μας φύση εἶναι πρόσκαιρη, παροδική, φθαρτή.

Ἡ πνευματική φύση εἶναι αἰώνια, ἄφθαρτη, δέν παρέρχεται.

Πρέπει νά περιφρονοῦμε τή σάρκα ἐπειδή εἶναι φθαρτή.

Καί πρέπει νά φροντίζουμε τήν ψυχή μας, γιατί εἶναι αἰώνια, ἀθάνατη.

Πρέπει νά μεριμνοῦμε γιά τή σωτηρία της, τό φωτισμό της, τήν κάθαρσή της ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τά πάθη καί καί τῆς κακίες.

Πρέπει νά τή στολίζουμε μέ ἀρετές ὅπως ἡ πραότητα, ἡ ταπείνωση, ἡ εὐγένεια, τό θάρρος, ἡ ὑπομονή, ἡ ὑποταγή κι ἡ ὑπακοή στό Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἡ ἁγνότητα κι ἡ ἐγκράτεια.


Κύριε! Χάρισε τή σοφία Σου σ᾿ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά τά ᾿χουν ὅλα αὐτά συνέχεια στό νοῦ τους!Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/