ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – “ΤΡΙΩΔΙΟΝ”
 
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ