Π. Σάββας 2010-06-12_Λογισμοί: Προέλευση καί ἀντιμετώπιση_1ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2010 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ).